PRIJAVA VAŠE RADNE BIOGRAFIJE

Ime :
Prezime :
E-mail :
Datum i mesto rođenja:
Telefoni:  
Adresa :
Grad :
Bračni status i deca:
Ovi podaci biće poznati samo Mond Club-u i poslodavcima kojima odgovara vaš CV
VI STE: Nezaposleno lice Lice koje menja posao Ostala lica

STRUČNA OSPOSOBLJENOST
RADNE KARAKTERISTIKE
   
Nivo obrazovanja: Selektuj
Dosadašnje iskustvo: Ne Da

Obrazovni profil:

Profesija:
Buduća orjentacija:
 Znanje jezika:
Radno mesto I:
Radno mesto II:
Radno mesto III:
Znanje rada na računaru:
Vozačka dozvola: Ne Da Selektuj
Ostala Usavršavanja:
Vaše radne osobine
i interesovanja:
Ciljni grad zapošljavavanja:
Područje zapošljavanja
DODATNE INFORMACIJE
u dodatnim informacijama možete navesti sve što smatrate relevantnim za Vašu radnu biografiju a što nije obuhvaćeno upitnikom